Stor corona-afstand mellem Vestegnen og Udkantsdanmark

Coronavirus

I dagens udgave af Dagbladet Holstebro er der en interessant oversigt over antallet af smittede i de enkelte kommuner.

Og der er stor forskel på de enkelte dele af landet.

Det højeste antal smittede befinder sig i København, hvor der er 2.122 smittede – ud af de i alt 43.380 testede.

Men netop de mange testede betyder naturligvis også, at der bliver fundet mange smittede. Så hvis vi i stedet kigger på antal smittede i forhold til antallet af testede personer, ser billedet noget anderledes ud.

For pludselig er det forstadskommunerne, der markerer sig i negativ retning.

Værst ser det ud i Ishøj, hvor 89 ud af 1.000 testede er smittede. Og lige efter følger Vallensbæk og Glostrup med hhv. 84 og 81 smittede.

Derefter er der et spring ned til Egedal med 70 smittede ud af 1.000 testede. Og København er faktisk helt nede på 49.

Smittedes andel af befolkningen

Kigger vi i stedet på andel af smittede i forhold til det samlede befolkningstal i kommunen, danner der sig også et særligt billede.

Igen ligger de tre kommuner Ishøj, Vallensbæk og Glostrup i top – denne gang dog med Glostrup som den negative topscorer.

Her er 650 ud af 100.000 smittede. Og derefter er der et større spring ned til Vallensbæk og Ishøj med hhv. 570 og 567 smittede pr. 100.000 indbyggere.

Herefter følger endnu to Vestegnskommuner – nemlig Hvidovre og Albertslund, inden vi finder Egedal på 6. pladsen med 482 smittede ud af 100.000 indbyggere.

Og igen ligger København langt nede på listen med kun 340 smittede pr. 100.000 indbyggere. Altså næsten det halve af Glostrup – i hvert fald af opdagede smittetilfælde.

Meget få smittede

I den anden ende af skalaen er der en række kommuner, hvor der er under 10 smittede.

Det er Haderslev, Norddjurs, Odder, Langeland, Ærø, Samsø, Fanø, Læsø og Christiansø – altså kommuner meget langt fra hovedstaden (og andre, større byer).

Altså steder, som vi ofte betegner som ”Udkantsdanmark”.

Og selv med det naturligvis lavere befolkningstal disse steder, så er der en tydelig tendens til, at smitten koncentrerer sig om de større byer – hvilket naturligvis ikke er så underligt, da folk lever meget tættere der.

Det spændende bliver så at se, om fordelingen ændrer sig, efterhånden som byboerne flytter i sommerhuset – og derved tager en potentiel smitte med til sommerhus-kommunerne.

Fremtidens tal kommer til at give svaret.